<< Register

naam
functie
Frans Lomans
Mediator

adres Bakenbergseweg 237
6816 PB Arnhem

website www.franslomans.nl

omschrijving aanbod
gratis mediation van 3 a 4 gesprekken/dagdelen; in ruil daarvoor wordt vrijwilligerswerk verricht gedurende het aantal uren dat door mij a/d mediation wordt besteed, gedeeld door drie.
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.