<< Register

naam
functie
Mieke Bos
Gespreksleider, netwerker, verbindings

adres Mergelweg 289
6212 XG Maastricht

website

omschrijving aanbod
Gespreksleiding voor debatten, inspraakbijeenkomsten, vergaderingen, SWOT-analyses, Product-Markt-Combinaties, etc Projectleider
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.