<< Register

naam
functie
Martine Behrens
Mediator

adres Amstel 236
1017ak amsterdam

website www.deraadgevers.nl

omschrijving aanbod
als mediator kan ik bijv in zakelijke conflicten, werkgever-werknemer kwesties of burenruzies optreden
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.