<< Register

naam
functie
Sandy Hazelhoff
Mediator

adres Louis Zocherplantsoen 71
1992 AE Velserbroek

website www.hazelhoffmediations.nl

omschrijving aanbod
Het begeleiden in conflictkwesties naar een voor beide partijen aantrekkelijke oplossing. Zorgdragen voor een prettige werksfeer en een zo goed mogelijk herstel van de (zakelijke) relatie met elkaar.
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.