<< Register

naam
functie
ellen windhorst
procesbegeleider re-integratie/verzuimpreventie+mediator

adres voorweg 14a
2391 AB Hazerswoude dorp

website www.ewprocesbegeleiding.nl

omschrijving aanbod
mediation ( arbeid, familie) begeleiding bij re-integratie of het voorkomen van uitvallen
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.