<< Register

naam
functie
Tsjitske Dijkstra
coach / trainer voor vragen over leven en werk

adres osdorperweg 638
1067 sz Amsterdam

website zie mijn profiel op LinkedIn

omschrijving aanbod
Ik begeleid mensen met vragen over leven en werk. Dat doe ik individueel en in groepen. De vragen kunnen gaan over bezield werken en bezield leven en alles wat je bezieling dooft, zoals hardnekkige patronen in je bestaan.
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.