<< Register

naam
functie
Aai Schaberg
Mediator

adres Neuhuyskade 84
2596 XM Den Haag

website www.barentskrans.nl

omschrijving aanbod
Bemiddeling bij conflicten door middel van mediation
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.