<< Register

naam
functie
Juanita Wijnands
Mediator en Coach gespecialiseerd in interculturele geschillen en vraagstukken

adres Jan Steenlaan 56
1412 JW Naarden

website www.ideas4.info

omschrijving aanbod
Als intercultureel coach. Mensen en groepen begeleiden in het ontwikkelen van hun interculturele kennis en vaardigheden, zodat zij makkelijk(er)en effectiever contact kunnen maken en communiceren met mensen die andere culturele achtergronden hebben dan zijzelf. Als intercultureel mediator. Bij geschillen of conflicten waar verschillen in culturele waarden en normen botsen en voor spanningen zorgen.
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.