<< Register

naam
functie
Jacqueline Spierdijk

adres Parkstraat 83
2514 JG Den Haag

website

omschrijving aanbod
Een website of mailing zonder taal- of stijlfouten? Ik geef suggesties voor verbetering van al gemaakte teksten.
Neem contact op


+ =
Wederkerigheid.nl wil een bron zijn van inspiratie en een medium waarbij aanbieders en ontvangers van diensten elkaar kunnen vinden. Voor de positieve of negatieve gevolgen daarvan draagt de website en haar steungroep geen verantwoordelijkheid.